Legislativní chaos kolem CBD a HHC - hrozí vznik černého trhu?

V poslední době si asi žádný milovník CBD a HHC nemohl nevšimnout článků, které se věnovaly legislativnímu přístupu k těmto kanabinoidům. Zprávy o chystaném zákazu těchto látek se střídaly s těmi, které tuto informaci zase vyvracely. Vinou toho začíná být obtížné se v celém tématu orientovat. Rádi bychom proto pro vás stručně shrnuli základní informace o tomto problému, včetně jeho aktuálního stavu.

CBD A LEGISLATIVA

Pro začátek je dobré shrnout si pár zásadních faktů. O legálnosti CBD jsme se už zmiňovali v našem blogovém článku CBD ZA VOLANTEM. Ve stručnosti: CBD sice stejně jako nelegální THC patří mezi kanabinoidy, ale nemá žádné psychoaktivní účinky. Proto není důvod jeho užívání nějakým způsobem zákonně regulovat. Jediným hlediskem je tak obsah THC ve výrobku, který nesmí přesáhnout 1%. Tento přístup má svou nezpochybnitelnou logiku a podobně se chová například drtivá většina evropských zemí, Kanada, nebo některé státy USA. Rádi bychom proto věřili, že se tento legislativní rámec pro CBD do budoucna nezmění. I když (jak se dočtete později v části věnované legalitě HHC) se bohužel ukázalo, že stoprocentní jistotu mít nemůžeme.

HHC A LEGISLATIVA

O legislativní situaci ohledně HHC jsme vás už stručně informovali v blogovém článku VŠE, CO POTŘEBUJEŠ VĚDĚT O HHC. Citace: „Aktuálně, v prosinci 2022, je HHC legální, nebo spíše nezakázané – není na seznamu v nařízení vlády o seznamech návykových látek… HHC ale zatím nebylo příliš legislativně projednáváno, a tak je možné, že v budoucnu se může status této látky změnit.“

CBD a legislativa_www.hodsedoklidu.cz_blog2

ROZDÍL MEZI CBD A HHC OČIMA ZÁKONA

Ohledně legálnosti HHC je vše poněkud složitější, než je tomu v případě CBD. Důvodem jsou psychoaktivní účinky, které HHC (na rozdíl od CBD) má. Látky s psychoaktivními účinky většinou začnou časem být buď nějakým způsobem regulovány, nebo jsou dokonce rovnou zakázány. A takový osud zřejmě v blízké budoucnosti čeká i HHC. Pojďme si něco říct o jednotlivých cestách, jimiž se může ubírat právní postavení kanabinoidu HHC.

VOLNÝ PRODEJ HHC BEZ REGULACE

Jedná se o stav, který můžeme pozorovat v současné době – a s kterým se s pravděpodobností hraničící s jistotou v blízké době rozloučíme. Tento přístup má svou logiku u CBD, ale u HHC vznikl spíše díky tomu, že se tento kanabinoid ocitl v legislativní šedé zóně. Jinými slovy – legislativa na něj jen zatím nestihla zareagovat. Málokdo je příznivcem zákazů nebo regulací. Ale na druhou stranu ani my nepovažujeme za ideální stav, když si tuto psychoaktivní látku (navíc často ještě spolu s potenciálně nebezpečnějším kratomem) mohou bez jakékoliv kontroly nakupovat třeba i malé děti.

RESTRIKTIVNÍ PŘÍSTUP – ZÁKAZ HHC

Tento přístup je pravým opakem toho předchozího. Tedy postavit HHC na úroveň ilegálních drog, zakázat ho, a případně činnosti s ním spojené kriminalizovat. Touto cestou se už roku 2018 vydalo Polsko, v poslední době se k němu přidaly například Litva nebo Rakousko. Tady se jen dají obecně zopakovat výhrady platné pro kriminalizaci drog – většinou nevede k radikálnímu snížení spotřeby, ale spíše k přesunu konzumentů od legálních zdrojů k ilegálním. To posiluje černý trh a zvyšuje zdravotní rizika na straně konzumentů.

HHC A REGULACE

Regulace je jakousi zlatou střední cestou. Látka není ilegální, ale s jejím prodejem a užíváním jsou spojeny podmínky a povinnosti, které je třeba dodržovat – jinak se vystavujete riziku právního postihu. Taková pravidla jsou spojena i s jinými povolenými psychotropními látkami (alkohol, cigarety). Nejčastěji se jedná například o věkovou hranici 18 let pro prodej (kterou například u nás dodržujeme už nyní bez nutnosti zákonného nařízení), nebo zákaz řízení motorových vozidel pod vlivem látky.

RŮZNÉ PŘÍSTUPY K HHC LEGISLATIVĚ V SOUČASNÉ ČR

Zmatená situace ohledně legislativního přístupu k HHC je daná z velké části tím, že ve skupině lidí s rozhodovacími pravomocemi probíhá boj mezi zastánci represivního a regulačního principu. Obecně se dá říct, že represivní linii zastávají především politici z KDU-ČSL, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví a (což nás asi nepřekvapí) i Národní protidrogová centrála Policie ČR. Zřejmě nejaktivnějším propagátorem regulace je národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS) a zastání nachází tento přístup i v Pirátské straně.

HHC A LEGISLATIVA V PRŮBĚHU ROKU 2023

Na začátku roku 2023 skoro nešlo minout novinové články o potenciálním nebezpečí nových neregulovaných drog HHC a kratomu. Některé z nich upozorňovaly na skutečné problémy (absurdně snadná dostupnost), jiné se spíše trochu vezly na vlně senzace.

Jako první na ně zareagovali zastánci represivního přístupu. Koncem března se objevila informace o návrhu Ministerstva zdravotnictví, které plánovalo zařadit od července 2023 HHC na seznam návykových látek. A v dubnu nás šéf Národní protidrogové centrály rovnou ujistil, že HHC do léta zakážeme“.

V této době se do ohrožení začalo dostávat i CBD. Nejdříve šlo jen o zprávy, že pěstitelé technického konopí pro CBD mohou mít po přijetí nového zákona potíže s přirozeným obsahem HHC ve svých rostlinách. Jenže pak 25. dubna vydalo Ministerstvo zemědělství tiskovou zprávu, podle níž připravovalo zákaz prodeje výrobků s CBD. Zdá se, že spíš než o důvody logické zde šlo o ty ideologické. Je však potřeba říct, že návrh se setkal s nesouhlasem nejen u již zmíněného Jindřicha Vobořila, ale i u premiéra Petra Fialy. Ministr zemědělství následně od návrhu ustoupil.

Pak začal získávat navrch regulační přístup. V květnu se objevilo vyjádření Jindřicha Vobořila o připravované novele o návykových látkách. HHC by mělo patřit do skupiny takzvaných psychomodulačních látek a novela by měla nastavit pravidla pro prodej a kontrolu HHC. V červenci pak vláda rozhodla, že nepředloží návrh Ministerstva zdravotnictví na zařazení HHC na seznam zakázaných návykových látek. Výše zmíněná novela Jindřicha Vobořila byla v červenci dokončena a Vláda ČR má v plánu ji projednat ještě před koncem prázdnin.

CO NÁS ČEKÁ?

Po přečtení předchozích odstavců je vám asi jasné, že stoprocentní odpověď na tuto otázku vám dát nedokážeme. V této chvíli se zdá jako nejpravděpodobnější, že HHC legislativa v ČR se nevydá cestou zákazů, ale rozumnějším směrem regulace. Na legislativě CBD se doufejme v dohledné době nebude měnit nic. Každopádně je jisté, že neomezená dostupnost HHC končí – a asi se shodneme, že to bylo nezbytné. O dalších legislativních posunech vás budeme na našem blogu dále informovat.

jack-0065