Prohlášení

Před objednáním zboží z našeho e-shopu si prosím pečlivě přečtěte následující text

Veškeré informace na této webové stránce jsou poskytovány pro informační účely. Nejedná se o lékařská doporučení či pokyny a neměly by tudíž takto být interpretovány. Konzultujte s vlastním lékařem nebo jiným lékařským odborníkem.

Naše produkty neslouží k diagnóze, léčbě či prevenci žádných nemocí. Před použitím jakéhokoliv produktu vždy konzultujte s vlastním lékařem o potencionálních vlivech či jiných komplikacích. Našim produktùm nepřisuzujeme žádné zdravotní účinky a před použitím našich produktù či přípravou léčebného plánu jakékoliv nemoci či indispozice doporučujeme každému poradit se s profesionálním lékařem. Je obzvlášť důležité takto učinit, pokud kojíte, jste osobou těhotnou, trpící chronickou nemocí, starší osobou nebo osobou mladší 18 let.

Účinky uvedené či prezentované na této webové stránce nemusí nutně platit pro všechny osoby.

CBD Europe Company, s.r.o. nepřejímá žádnou zodpovědnost za nesprávné použití a vlastní diagnózu a/nebo léčbu s použitím těchto produktù. Naše produkty by neměly být konzumovány společně s předepsanými léky a neměly by také být použity jako náhražka pro lékařsky předepsanou terapii. Pokud cítíte, že trpíte zdravotním problémem, konzultujte profesionálního a licencovaného doktora.