CBD za volantem

Jste uživatelem CBD, ať už příležitostným nebo pravidelným, a zároveň řídíte motorové vozidlo? Pak jste už možná přemýšleli o tom, jak to s CBD za volantem vlastně je. Podíváme se na tuto otázku ze dvou úhlů. Tím prvním je, co říká na CBD zákon. Je CBD legální? A co CBD a policie v případě silniční kontroly? Tím druhým je pak možný vliv CBD na vaše řidičské schopnosti.

CBD a legislativa_www.hodsedoklidu.cz_blog2

CBD A LEGISLATIVA

    Hned na úvod je třeba si říct, že CBD není v ČR považováno za zakázanou či nelegální látku (proto také užívání či prodej CBD legislativa nijak neomezuje). Zároveň však asi všichni víme, že marihuana u nás (s výjimkou schválených léčebných účelů) zákonem povolená není. Jakým způsobem tedy ke konopí legislativa v ČR přistupuje?

    Tím rozhodujícím faktorem legálnosti je tetrohydrokanabinol (THC). Rozdíl mezi CBD a THC spočívá v tom, že THC má omamné a psychoaktivní účinky. A právě jeho obsah v hmotnosti suché rostliny je určujícím faktorem, jestli se jedná o povolené technické konopí, nebo nepovolené konopí (marihuanu).

    Po dlouhou dobu byl povolenou hranicí pro technické konopí obsah 0,3% THC v sušině – vše s vyšším obsahem bylo už považováno právě za marihuanu. V roce 2021 však byl přijat Zákon č. 366/2021 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-366), který upravuje Zákon č. 167/1998 Sb. O návykových látkách (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-167). V něm je nově definováno, že látka není považována za návykovou, pokud „obsahuje nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů“. (167/1998 Sb., §2, odst. 1, písm. a) a b).

    Nyní se od zákonů přesuňme na silnici. Jak to dopadne, když se spolu setkají CBD a testy na drogy? Dobře pro vás – jak už jsme uvedli, samotné CBD není považováno za návykovou psychotropní látku, tudíž vám jeho obsah v těle nebude při silniční kontrole nikdo ani zjišťovat.

Problém však může teoreticky nastat s tím povoleným 1% THC, které mohou výrobky s CBD (např. plnospektrální oleje) obsahovat. Množství THC v CBD produktech je sice hodně malé a při dodržení doporučeného dávkování by měl test na drogy zůstat negativní – chcete-li však mít stoprocentní jistotu, doporučujeme přejít na takové produkty s CBD, které THC vůbec neobsahují. Zcela bez problémů jsou CBD kapky a oleje, kterých u nás najdete celou řadu a určitě si vyberete k vaší plné spokojenosti.

Kapitola sama o sobě je převážení CBD květů. I to je samozřejmě legální, ale pokud je u vás policie najde, nemusí věřit, že se nejedná o marihuanu. Proto doporučujeme sušené květy převážet v originálním balení, což může napomoci předejít případným nedorozuměním. Pokud to nepomůže, pak je asi nejlepší cestou na vyzvání odevzdat květy. Laboratorní rozbor prokáže, že pravda je na vaší straně, a čas a nervy ztracené zbytečnou hádkou dokážete určitě využít mnohem lepším způsobem.

CBD květy v autě_www.hodsedoklidu.cz_blog2

Na závěr našeho legislativního okénka bychom ještě chtěli přidat jedno varování. To, že je CBD legální v ČR, neznamená automaticky, že je tomu tak i v ostatních zemích. Trendy v Evropě sice směřují ohledně CBD k uvolňování, ale stále jsou země, v nichž platí úplný zákaz CBD (např. Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Andorra). V jiných zemích se zase CBD nachází z hlediska zákona v šedé zóně. Proto vám doporučujeme si před návštěvou zahraničí nejprve zjistit, jak je v dané zemi nastavena CBD legislativa.

CBD A ŘÍZENÍ

    A jak je to s působením CBD na naše tělo, když sedíme za volantem. Ovlivňuje nějakým způsobem naše řidičské schopnosti a dovednosti? Je řízení s CBD bezpečné?

    Teoreticky by se nemělo jednat o problém – připomeňme si, že CBD nemá omamné a psychotropní vlastnosti. Objevují se i první výzkumy naznačující, že by CBD řidičské schopnosti ovlivňovat nemělo. Například studie z University of Sydney Effect of Cannabidiol and Δ9-Tetrahydrocannabinol on Driving Performance (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773562) i následná malá studie Effects of cannabidiol on simulated driving and cognitive performance: A dose-ranging randomised controlled trial uveřejněná v květnu 2022 v Journal of Psychopharmacology (https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02698811221095356). Jedná se však prozatím jen o první krůčky ve vědecky zatím příliš neprobádaném tématu.

    Zároveň je také nutné uvést některá možná rizika, před nimiž by se měli mít řidiči na pozoru. V první řadě musíme připomenout známý fakt, že CBD nepůsobí na každého stejně, není tedy možné dát na otázku vlivu CBD na řízení univerzální odpověď. Chtěli bychom však upozornit na několik možných varovných signálů.  

Někteří z uživatelů CBD uvádějí jako vedlejší účinek únavu. V takovém případě by bylo vhodné se řízení po požití vyvarovat a snížit podávané množství. CBD (především ve vyšších dávkách) navozuje pocity relaxace, uklidnění a uvolnění. U někoho může mít tlumící účinky na mozek, což může vést například k mírně pomalejším reflexům na nečekané situace. Asi se shodneme, že to pro řidiče není zrovna výhoda.

Pokud tedy usedáte po konzumaci CBD za volant, měli byste předtím vědět, jak na vás CBD působí. Není vhodné řídit ve fázi, kdy s CBD teprve začínáte, a ještě zcela přesně nevíte, co od něj můžete čekat. Pokud užíváte nějaké léky, měli byste se ohledně jejich možných následků v kombinaci s CBD poradit se svým lékařem.

Pokud řízení s CBD bez problémů zvládáte, stejně je lepší vzít si před cestou menší dávku a nevyrážet těsně po jejím požití. Nezapomínejte, že hlavní je vaše bezpečnost. Užívejte si CBD v těch situacích, kdy tím nebudete ohrožovat sebe ani ostatní.

CBD a legislativa_www.hodsedoklidu.cz_blog