Často kladené otázky

 

O PRODUKTECH

1. Kde najdu návod k použití?

Podívejte se prosím na stránku daného produktu. Veškeré informace o daném produktu jsou tam k dispozici (složení, benefity, návod k použití a fakta o potravinových doplňcích). Nenalezli jste na stránce produktu odpověď na vaši otázku? V tom případě nás prosím kontaktujte, naši zaměstnanci rádi zodpoví jakékoliv otázky.

2. Jsou naše CBD produkty bezpečné?

Všechny produkty jsou vyvinuty týmem expertů, a tudíž vysoké kvality. Jsou použity pouze ty nejkvalitnější ingredience, které odebíráme od svých partnerů. Partneři kladou důrazný vliv na bezpečnost a ochranu přírody a zásobují HODSEDOKLIDU jen těmi nejkvalitnějšími, organickými a 100% přírodními ingrediencemi. Všechny produkty se podrobují inspekci a důkladnému testování, abychom našim zákazníkům mohli zaručit ty nejkvalitnější výrobky.

3. Od kolika let mohu používat vaše produkty?

Musíte být starší 18 let.

4. Mohu vaše produkty používat během těhotenství/kojení/nebo pokud užívám léky?

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně používání CBD výrobků společně s vašimi léky, doporučujeme vám vždy se poradit s kvalifikovaným profesionálem. Požívání a používání našich různých produktů může být během těhotenství a kojení škodlivé. Před používáním produktů byste se měli vždy poradit se svým lékařem.

5. Máte nějaké prodejny?

Ano, v Praze na adrese Nuselská 7, Praha 4 - Nusle.

 

O CBD

Co je to kanabidiol (CBD)?

Kanabidiol (CBD) je primární kanabinoid v průmyslovém konopí (Cannabis sativa L.). Během několika posledních let prudce vzrostl zájem o terapeutický potenciál CBD, který nemá žádné psychotropní účinky, není psychoaktivní (nenavozuje žádný stav) a i při vysokých dávkách nezpůsobuje žádné relevantní vedlejší účinky.

jak CBD funguje?

CBD nebo kanabidiol je hlavní účinnou sloučeninou v konopí a na rozdíl od THC není psychoaktivní, takže vám nenavodí žádný stav. Jak jste již mohli vědět, v našem organismu existuje endokanabinoidní systém, jehož receptory jsou rozptýleny v lidském těle a mozku. Užití THC aktivuje receptory CB1 a CB2, zatímco užití CBD tyto receptory přímo nestimuluje.

Kanabinoidní receptory se podílejí na různých procesech uvnitř lidského těla, mezi které patří například změny nálad, pocit bolesti, chuť k jídlu a paměť. Tyto receptory mohou být aktivovány endokanabinoidy (které lidské tělo produkuje) nebo kanabinoidy z rostlin (jako například kanabinoidy v konopí). Receptory se dělí na dvě hlavní kategorie: CB1 a CB2.

CB1 receptory se nacházejí zejména v centrálním nervovém systému a v nižším počtu také v játrech, ledvinách a plících, zatímco CB2 receptory jsou součástí imunitního systému a nalézají se také v hematopoetických buňkách. CB1 receptory hrají roli při produkci a uvolňování neurotransmiterů - kanabisových produktů, které stimulací těchto receptorů způsobují psychoaktivní účinky. CB1 receptory jsou také aktivní při procesu lipogeneze uvnitř jater a určitou roli hrají také v údržbě homeostázy (vnitřní rovnováha těla). Různé studie naznačují, že CB1 také ovlivňují radost, koncentraci, chuť k jídlu, paměť a práh bolesti. CB2 receptory na druhé straně ovlivňují imunitní systém a několik dalších funkcí, jako například apoptózu (programovaná buněčná smrt) nebo imunitní supresi. Studie naznačují, že CB2 regulují pocit bolesti a mohou také hrát roli v různých nemocech, od problémů s játry a ledvinami až k neurodegenerativním chorobám.

jaké jsou účinky CBD v lidském těle?

CBD tyto dva druhy receptorů nestimuluje, ale místo toho aktivuje jiné receptory, jako například receptory vaniloidu, adenosinu a serotoninu. Aktivací receptoru TRPV-1 například kanabidiol hraje roli v regulaci tělesné teploty, vnímání bolesti a zánětu [6]. CBD poté tlumí enzym FAAH, což je sloučenina, která aktivuje receptor CB1. Díky této skutečnosti CBD prakticky minimalizuje aktivaci CB1 receptorů vlivem THC, čímž snižuje jeho psychoaktivní účinky.

Díky aktivaci receptorů adenosinu kanabidiol tlumí pocity úzkosti a záněty. Receptory adenosinu také hrají roli při uvolňování dopaminu a glutamátu – dvou neurotransmiterů, které hrají v lidském těle klíčové role. Dopamin ovlivňuje kognitivní, motorické, motivační a odměňovací mechanismy a glutamát je hlavním regulátorem signálů pocitů vzrušení a ovlivňuje také paměť a procesy učení a poznávání.

Bylo prokázáno, že vysoké koncentrace CBD aktivují receptor 5-HT1A serotoninu, který se vyznačuje antidepresivními účinky. Stejný receptor je součástí různých dalších procesů, od vnímání bolesti, chuti k jídlu, pocitu nevolnosti a úzkosti až ke spánku a mechanismům závislosti.

CBD blokuje signály CPR55 a snižuje resorpci kostí a proliferaci nádorových buněk. GPR55, rozšířený v mozku, je spojen s regulací hustoty kostí a krevního tlaku a také s proliferací nádorových buněk.

CBD blokuje psychoaktivní účinky THC, což je jeden z důvodů, proč je obecně považováno za výhodné kombinovat CBD a THC za účelem léčby. Je však nutné být si vědom toho, že pozitivní účinky kanabidiolu nejsou na přítomnosti THC závislé. Můžete tedy využít výhod CBD tím, že si zakoupíte takové produkty, které obsahují pouze nepsychoaktivní CBD.

Jaký je rozdíl mezi CBD a THC?

THC (Tetrahydrokanabinol) je psychoaktivní, zatímco CBD (kanabidiol) ne. Nejčastější účinky THC jsou pocity euforie, úzkosti, zhoršení krátkodobé paměti. CBD snižuje veškeré negativní účinky, které může THC způsobovat. Dalším skutečným rozdílem mezi THC a CBD je, že konopí se zvýšeným množstvím THC je běžně využíváno k vyvolání pocitů potřeby odpočinku, zatímco CBD patrně zvyšuje pozornost.

Má CBD intoxikační účinky?

Za intoxikačními účinky konopí stojí kanabinoid THC. Koncentrace THC nižší než 1% u jakékoliv dávky CBD je považována za nepsychoaktivní, a tudíž bez intoxikačních účinků. HODSEDOKLIDU výrobky obsahují méně než 0,8% THC.

Mají CBD produkty léčivé účinky?

Nejsme oprávněni vydávat zdravotní tvrzení. Nabízené produkty neslouží k diagnóze, léčbě, nebo prevenci chorob. Pokud máte otázky týkající se lékařského uplatnění a různých účinků CBD produktů, můžete si o tomto tématu přečíst více na internetu (např. na www.cannabis-med.org), nebo se poradit se svým lékařem či lékárníkem. Veškeré potravinové doplňky na těchto webových stránkách žádné účinky nezaručují.

Má organický CBD olej vedlejší účinky?

Konopí je obecně považováno za bezpečné, takže by užití CBD nemělo mít žádné vedlejší účinky, ale zaručit to nemůžeme, protože tolerance a adaptace lidského těla se vzhledem k potravinovým doplňkům u každého jednotlivce liší. Před použitím jakéhokoliv potravinového doplňku, včetně organického CBD oleje, doporučujeme poradit se se svým lékařem.

Jak je organický CBD olej extrahován?

Pro zachování čistoty surového konopí používá HODSEDOKLIDU vysoce efektivní a zároveň mírnou metodu CO2 extrakce. CO2 extrakce nejen zvyšuje kvalitu CBD, ale také uchovává široké spektrum dalších kanabinoidů, terpenů, flavnoidů, antioxidantů a živin.

Co je to CO2 extrakce?

CO2 extrakce je proces, při kterém jsou pomocí stlačeného oxidu uhličitého (CO2) z rostlin extrahovány fytochemikálie (jako například CBD, CBG nebo terpeny, flavnoidy atd.). Oxid uhličitý při určitých teplotách a tlacích působí jako rozpouštědlo, a to bez rizik, která s sebou ostatní rozpouštědla nesou. Jedná se o nejdražší metodu extrakce, která je zároveň mnohými považována za tu vůbec nejefektivnější a nejbezpečnější.

Je CBD legální?

Ano – všechny výrobky HODSEDOKLIDU mají obsah THC nižší než 0,8%, což je pod zákonným limitem 1 % v České republice. Věková hranice pro nákup takovýchto výrobků je 18 let.

Může se CBD zobrazit na drogovém testu?

Koncentrace THC v konopném oleji jsou příliš nízké na to, aby na vás měly nějaký efekt: průmyslové konopí (Cannabis sativa L.) obvykle obsahuje pouze nepatrné stopy THC v porovnání s rostlinami marihuany. THC je kanabinoid, na který se drogové testy zaměřují. Tyto testy hledají metabolické produkty THC a začínají jednoduchým testováním vzorku moči. Test používá protilátky k detekci THC a metabolitu, který THC produkuje. Tento metabolit je známý pod svým komplikovaným názvem „11-nor-delta9-kaboxy-THC“ (THC-COOH). Pokud počáteční testy zjistí, že se ve vaší moči nachází více než 50 nanogramů (ng) těchto látek, pro potvrzení těchto výsledků je provedena plynová chromatografie \/ hmotnostní spektrometrie. Tento test se zaměřuje na detekci metabolitu 11-nor-THCCOOH a na ostatní kanabinoidy včetně CBD není citlivý.

Mohu CBD použít s elektronickou cigaretou?

Nemůžete. Výrobek není určen k vdechování, ale k orálnímu podání.

Náš CBD olej je zředěný v olivovém oleji a ke vdechování olejů se vážou určitá rizika (například lipoidní pneumonie). Silně tudíž nedoporučujeme vdechování CBD oleje.

Může mi CBD navodit stejný stav jako marihuana?

Nemůže. CBD neobsahuje dostatečně vysokou koncentraci THC. HODSEDOKLIDU CBD produkty obsahují méně než 0,8% THC a právě THC (tetrahydrokanabinol) je psychoaktivní látka. CBD vám nemůže navodit stejný stav jako marihuana, protože je zcela nepsychoaktivní. Mnoho zákazníků cítí po použití CBD pocit úlevy, ale nikdy pocity stejné jako z marihuany.