CB9 – nový přírůstek na trhu s kanabinoidy

Rostlina konopí obsahuje přes 150 objevených kanabinoidů jako jsou CBD, THC, CBN, CBG, HHC a další. Na český trh právě vstupuje jeden z nejnověji objevených kanabinoidů – CB9. Co CB9 je, jaké má vlastnosti a účinky si vysvětlíme v dnešním článku.

Co je CB9?

CB9 je derivát CBD. Ačkoliv je CBD známé tím, že není psychoaktivní, CB9 se vyznačuje významnou strukturální modifikací, která mu propůjčuje psychoaktivní vlastnosti. Je to skvělý důkaz toho, že byť i drobné chemické změny mohou zásadně ovlivňovat účinky jednotlivých kanabinoidů. Odlišnost CB9 od CBD na poli psychoaktivity navíc podtrhuje potenciál modifikace stávajících kanabinoidů pro dosažení specifických žádoucích účinků. Jistě se stane inspirací k vývoji nových syntetických a polosyntetických kanabinoidů přizpůsobených přesným požadavkům.

Další zajímavostí je, že na rozdíl od jiných kanabinoidů nemá CB9 tendenci krystalizovat. Tato jeho vlastnost bude pravděpodobně určující pro to, jak se bude zpracovávat a skladovat, a nejspíš ovlivní i jeho stabilitu, rozpustnost, způsob použití i složení samotných výrobků s CB9.

Identifikace CB9 v rostlině konopí je poměrně obtížná. To přináší zajímavou výzvu pro vědecký výzkum. Zároveň je CB9 těžko detekovatelné i v současnosti využívanými testy na návykové látky.

cb9-novinka-mezi-kanabinoidy-HodsedokliduCZ

Jaké má CB9 účinky?

Jelikož je CB9 na konopném trhu novým přírůstkem, je toho poměrně málo, co o něm a jeho účincích víme. V současné době neexistuje žádný vědecký výzkum, který by dokládal jeho krátkodobé nebo dlouhodobé účinky na lidský organismus, a můžeme tak tedy vycházet především z vlastních zkušeností jeho uživatelů. Jak už bylo řečeno výše, CB9 je psychoaktivní - ale jako moc? Oproti THC nabízí kontrolovanější a méně intenzivní zážitek, což jistě ocení zejména začínající uživatelé kanabinoidů a ti, pro které se účinky THC jeví jako příliš intenzivní. CB9 je uživateli často přirovnávané k HHC, jejich účinky jako velmi podobné nebo dokonce identické. Mezi nejčastější popisované účinky patří:

  • Euforie

  • Uvolnění, relaxace

  • Lepší zvládání stresu

  • Mírně změněné smyslové vnímání

  • Úleva od bolesti

Je třeba zdůraznit, že je nezbytné provést patřiční vědecké a klinické studie, které jsou nezbytné nejen pro vyhodnocení účinků CB9, ale i jeho bezpečnosti a vhodného způsobu použití. Jen tak je možné získat spolehlivé údaje o CB9 a jeho potenciálu. Výzkum se bude nejspíše ubírat cestou nalezení lékařských a terapeutických aplikací, například při léčbě stresu, úzkosti nebo mírné bolesti. V těchto oblastech může nabídnout zajímavou alternativu k tradičnějším kanabinoidům.

CB9-blog-image-vape

CB9 a právní úprava

Jak už bylo řečeno, CB9 je na trhu poměrně novou záležitostí a jeho prodej nebo užívání není v současné době právně upraveno. Při současných diskuzích o regulaci konopného trhu a úplného zákazu prodeje některých látek, by mohlo CB9 představovat dostupnou a legální alternativu.

Jaké existují výrobky obsahující CB9?

V současné době lze na trhu najít CB9 vape, květy nebo preroll. Trh s konopnými produkty se ale bude jistě vyvíjet společně s vědeckým poznáním této látky a dá se očekávat, že s přibývajícími poznatky budou vyvíjeny i nové produkty odrážející specifické vlastnosti a přínosy CB9. 

Naši produktovou řadu obsahující nový kanabinoid CB9 si můžete prohlédnout nebo vyzkoušet na našem e-shopu v kategorii CB9 zde: https://www.hodsedoklidu.cz/cb9/ 

Závěr

CB9 představuje na trhu s konopím velmi atraktivní novinku. Jeho účinky jsou mírně psychoaktivní a jsou přirovnávané k HHC. Jelikož se jedná o nově objevený kanabinoid, neexistuje o jeho účincích ani přínosech dostatek vědecky podložených dat. Nabádáme Vás tedy spíše ke zdrženlivému a zodpovědnému přístupu