Jak pomáhá CBD na spaní?

CBD a spánek_HodsedokliduCZ

 

CBD A SPÁNEK

Skoro každý z nás zná ten pocit – dlouhé hodiny se převalujeme v posteli a za žádnou cenu se nám nedaří usnout. Nepomáhají už ani žádné dobré rady o usínání a s každou uplynulou minutou si uvědomujeme, že máme zase o něco méně času na důležitý spánek před dalším náročným dnem. Druhý den se pak cítíme ospalí a malátní. Chybí nám nálada i energie, jak na práci, tak i na plnohodnotný soukromý život.

Pokud se jedná o ojedinělou situaci, dá se to vydržet. Jestliže však jde o opakující se dlouhodobý problém, pak nám hrozí vážné narušení a zhoršení kvality našeho života. Je logické, že v takové situaci začneme uvažovat o lécích na spaní. Ty však mají své nevýhody – především je snadné si na nich vytvořit návyk. I z toho důvodu je většinou možné je užívat pouze po omezenou dobu. Navíc užívání těchto léků často provázejí i další negativní vedlejší účinky, jako je nesoustředěnost nebo denní únava.

Proto je dobré se před jejich nasazením seznámit i s variantou, kterou pro zdravý a klidný spánek nabízí léčebné konopí. Zdá se totiž, že vliv CBD na spaní by mohl být podstatně větší, než jsme si ještě donedávna mysleli, a že by se mohlo stát platným pomocníkem proti poruchám spánku jako jsou nespavost, nedostatečný spánek a syndrom neklidných nohou.

CBD A NESPAVOST

Na úvod je nutné říct, že lékařský výzkum CBD je stále ještě ve svém počátku. Nicméně už nyní jsou známé první výsledky, které nám naznačují pozitivní vliv CBD na spánek a jeho kvalitu.    

    Začněme případovou studií „Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series“, uveřejněnou roku 2019 v medicínském časopise The Permanente Journal. Studie byla provedena na skupině 72 dospělých uchazečů, které trápily problémy s nespavostí a úzkostí. (25 ze zkoumaných pacientů uvádělo jako svůj hlavní problém nespavost, 47 úzkost.) Po dobu jednoho měsíce byl zkoumán vliv léčby za použití CBD na zlepšení spánku a zmírnění úzkosti. A bez zajímavosti není ani to, že pokusné osoby snášely podle autorů CBD lépe než běžně předepisované léky.

    Výsledky tohoto výzkumu mohou na první pohled působit poněkud překvapivě. Objevuje se zde totiž zdánlivý paradox. Víme, že CBD užívané přes den v menších a středních dávkách působí na náš organismus mírně povzbudivě. Jak je tedy možné, že to samé CBD má zároveň pozitivní vliv na náš spánek?

Výsledky výzkumů cbd vypadají slibně 

    Jak jsme již psali na začátku, výzkum vztahu mezi CBD a kvalitou spánku je stále ještě v plenkách. (Některé výzkumy například naznačují, že menší dávky CBD jsou stimulující, zatímco vyšší působí sedativně.) Nicméně už nyní nám zjištěné výsledky nabízejí přinejmenším dva možné mechanismy objasňující, proč by mohlo být CBD pro náš zdravý spánek důležité.

    První souvisí přímo se spánkem jako takovým. Užívání CBD ve večerních hodinách napomáhá tvorbě melatoninu. Tedy látky, která nám může dopomoci ke snazšímu usnutí a prodloužení délky spánku. CBD může také pomoci kontrolovat hladinu kortizolu. Jedná se o stresový hormon, jehož hladinu mohou mít v noci lidé trpící nespavostí zvýšenou. To může způsobovat noční buzení a ovlivňovat kvalitu spánku.

Kromě toho CBD působí na endokanabinoidní systém. Ten v našem těle ovlivňuje nejrůznější procesy – včetně našeho spánkového cyklu. Vědci došli i k závěrům, naznačujícím, že kanabidiol může pomoci nejen s rychlostí usnutí a nespavostí, ale mohl by zvýšit i samotnou kvalitu spánku.  

Autoři studie „Cannabis, Cannabinoids, and Sleep: a Review of the Literature“ z roku 2017 uvádějí, že CBD může být příslibem pro pacienty, trpící poruchou spánkové fáze REM a nadměrnou denní únavou. Přitom se mnoho vědců domnívá, že REM spánek ovlivňuje naši paměť a náladu, a právě jeho nedostatek může mít pro nás a naše zdraví neblahé následky.

    Druhý způsob, kterým může CBD prospět našemu spánku, je možná ještě zajímavější. V některých případech existují indicie, že může odstranit nejen nespavost jako následek (jak je tomu v případě léků na spaní), ale i její samotnou příčinu.

    Když se podíváme na příčiny nespavosti, zjistíme, že mnoho z nich odstraníme pouze změnou a zlepšením našeho životního stylu. Je-li nespavost způsobena nadměrnou konzumací alkoholu, kávy, energetických nápojů, špatnou spánkovou hygienou, nebo třeba nedostatkem pohybu, pak nám s ní CBD pochopitelně nepomůže. Ale často bývají důvodem i duševní problémy (úzkost, stres, deprese, PTSD) nebo chronická bolest. A právě tady se může pozitivně projevit pozitivní vliv CBD na spaní.

    Vzpomínáte ještě na první uvedenou studii 72 pacientů, trpících nespavostí a úzkostí? Už víme, že zlepšení spánku po jednom měsíci vykázaly dvě třetiny účastníků. A co se týká úzkosti, je výsledek studie ještě lepší. Ke zmírnění úzkosti došlo u 57 pacientů, což je 79,2 %.

    A zdá se, že to zdaleka není jediný případ, kdy CBD nepomáhá pouze ohledně nespavosti samotné, ale řeší také její příčinu.

    Například publikace srbských vědců „Cannabinoids and Pain: New Insights From Old Molecules“ z roku 2018 se zabývá využitím léčebného konopí při zmírnění bolesti. Autoři uvádějí, že klinické studie předkládají určité množství důkazů, že kanabinoidy včetně CBD vykazují analgetickou působnost, zejména u neuropatické bolesti. Jako vedlejší efekt zmiňují autoři i zlepšení spánku díky snížené chronické bolesti.

    Případová studie z roku 2016 popisuje účinky CBD u dětské úzkosti a nespavosti v rámci posttraumatické stresové poruchy. („Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report“) Desetileté dívce trpící PTSD poskytly farmaceutické léky částečnou úlevu. Výsledky však byly pouze krátkodobé, a navíc se objevily závažné vedlejší účinky. Po zkušebním nasazení CBD oleje došlo k trvalému poklesu úzkosti a zlepšení kvality i kvantity dívčina spánku.

    Na otázku, proč má CBD na spánek pozitivní vliv, si ještě neumíme přesně odpovědět. Téměř všechny studie na toto téma uvádějí, že bude zapotřebí podrobnějších vědeckých výzkumů, abychom vztah mezi CBD a spánkem blíže objasnili. Prvotní výsledky výzkumů ale vypadají opravdu slibně. 

CBD PRODUKTY - JAKÉ JE NEJLEPŠÍ CBD NA SPANÍ?      

    Jaká forma užití CBD je nejlepší pro optimální pozitivní účinky na náš spánek? Na toto téma se vedou mezi uživateli dlouhé a vášnivé diskuze. Někteří nedají dopustit na CBD kapky na spaní (případně CBD olej na spaní), jiní preferují vaporizaci sušených květů. Výsledky těchto debat nejsou jednoznačné a je jen na vás, abyste si sami zvolili tu formu, která vám osobně bude nejvíce vyhovovat. Pro příznivce  sladkostí se nabízejí CBD potraviny nebo dokonce bonbóny obsahující kromě CBD také složku melatoninu. Povězme si něco o specifikách jednotlivých CBD produktů pro náš lepší spánek.  

CBD KAPKY NA SPANÍ 

   CBD kapky mají tu výhodu, že vám jejich užití může pomoci nejen s nespavostí, ale i s denní únavou. Způsob a denní doba užívání však budou v obou případech rozdílné.

CBD KAPKY NA SPANÍ DÁVKOVÁNÍ

    V případě denní únavy se většina shoduje, že nejlepší je užít menší množství kapek už brzy po probuzení. Často se pak objevují pocity jasnějšího myšlení a větší energie. V případě, že se během dne dostaví záchvat únavy nebo nějaká stresová situace, je možné aplikování CBD kapek opakovat.

    Pokud trpíte nespavostí, je dobré si dát několik kapek CBD přibližně 60–120 minut před usnutím pro zklidnění vaší mysli. Přesné dávkování pro konkrétní osobu není jednoduché jasně určit, protože záleží na mnoha individuálních faktorech, jako je druh a úroveň vašich potíží, tělesná hmotnost, nebo věk. Obecně však vždy platí zlaté pravidlo: Začít s nízkým množstvím (třeba jen jednou kapkou) a v případě potřeby postupně dávku navyšovat. Také je důležité mít na mysli, že plný efekt CBD se může rozvinout až po určité době. Pokud tedy chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku, mělo by být CBD užíváno pravidelně.

    Podobný účinek jako CBD kapky mohou mít i CBD gelové kapsle.

VAPORIZACE CBD PRO LEPŠÍ SPÁNEK

    Vaporizace je často využívána v případě, kdy je našim hlavním problémem právě nespavost. Za největší výhodu považují uživatelé této metody to, že nástup účinku CBD je při vaporizaci téměř okamžitý a přináší jejich tělu vlnu klidu a úlevy.

Příklady našich kvalitních produktů, především CBD květů nebo HHC květů, které jsou k těmto účelům často užívány můžete prohlédnout a zakoupit i v našem e-shopu.   

Je jen na vás, jaký CBD produkt si sami zvolíte pro váš kvalitní a ničím nerušený spánek. Nezapomínejte však prosím, že CBD není magickým všelékem, který vyřeší všechny vaše problémy. V případě vážnějších potíží nebo při případné kombinaci CBD s předepsanými léky se vždy držte rad a pokynů vašeho lékaře.